Kirjallisuutta

Goss, Glenda Dawn 2009. Vieläkö lähetämme häneelle sikareja? 24 tarinaa. Sibelius, Amerikka ja amerikkalaiset, suom. toim. Martti Haapakoski. Helsinki: WSOY.

Huttunen, Matti 1999. Jean Sibelius. Pienoiselämäkerta — An Ilustrated Life. Porvoo–Helsinki–Juva: WSOY.

Jean Sibelius. Kuvakertomus mestarin elämästä, toim. Margareta Jalas 1952. Helsinki: Otava.

Talas SuviSirkku, toim. 2001. Sydämen aamu. Aino Järnefeltin ja Jean Sibeliuksen kihlausajan kirjeitä (= Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 821). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Talas SuviSirkku, toim. 2003. Tulen synty. Aino ja Jean Sibeliuksen kirjeenvaihtoa 1892–1904. (= Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 910). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Talas SuviSirkku, toim. 2007. Syysilta. Aino ja Jean Sibeliuksen kirjeenvaihtoa 1905–1931. (= Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1133). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tawaststjerna, Erik 1965–1988. Jean Sibelius 1–5, suom. Tuomas Anhava & Erkki Salmenhaara. Helsinki: Otava.

Tawatstjerna, Erik T., toim. 2003 Sibelius, Otava

Santeri Levas, !957 ja 1960,  Jean Sibelius, Muistelma suuresta ihmisestä, WSOY

Lehtonen Matti, 2005, Mutta sehän on Sibelius, Tammer-Paino Oy

Sirén Vesa, 2012, Aina poltti sikaria, Jean Sibelius aikalaisten silmin, Otava